Kunstanmelder Tom Jørgensen, Kunstavisen beskriver Hanne Hermanns kunst på følgende måde: “Alle kunstnerne mener noget alvorligt med deres kunst. Det må man da håbe. For nogle er den kunstneriske skabelsesproces imidlertid en større nødvendighed end andre. En sådan kunstner er Hanne Hermann. Hendes malerier bærer præg af en intens, nogle gange forbitret kamp med stoffet. Kampen er så voldsom, at den sætter sig spor på lærredet og simpelthen bliver maleriets indhold. På denne måde bliver Hermanns malerier en meget ærlig form for kunst. 

Nikker man genkendende til de abstrakte ekspressionistiske lærreder, og synes man, de ligner værker skabt af andre og mere berømte kunstnere, har man både ret og taget fejl. For selvfølgelig er den hidsige penselføring og den skånselsløst ærlige tilgang til maleriet noget, man finder hos de store pionerer med Jackson Poliock i spidsen. Der er imidlertid ikke tale om et plagiat, en så ekstrem kunst kan ikke plagieres, men om et fælles afsatspunkt, en måde at angribe maleriet på som er universal og tidløs. Hanne Hermanns billeder er helt hendes egne. De syder af energi, vilje og tvivl.”

www.arthannehermann.dk